Biologia - Anabolizm

Omawiając procesy przemiany materii zwykło się rozróżniać procesy anaboliczne i kataboliczne. Terminem anabolizm określamy te procesy chemiczne, w wyniku których z prostszych substancji powstają związki bardziej złożone; rezultatem tych procesów jest gromadzenie energii, wytwarzanie związków wchodzących w skład komórki oraz wzrost. Katabolizmem zaś nazywamy procesy rozkładu substancji złożonych, z czym związane jest wyzwalanie energii i zużywanie substancji wchodzących w skład komórki. Procesy obu typów — anaboliczne i kataboliczne - przebiegają w organizmach stale, przy czym są powiązane wzajemnie w tak skomplikowany sposób, że często trudno je rozgraniczyć. Tak więc złożone związki ulegają rozkładowi, ich zaś części składowe łączą się w nowe kombinacje tworząc inne substancje. Jako przykład powiązania procesów katabolicznych z anabolicznymi można przytoczyć wzajemne przekształcanie się węglowodanów, białek i tłuszczów, zachodzące nieprzerwanie w komórkach ciała ludzkiego. Procesy anaboliczne wymagają z reguły dopływu energii; energii dla przebiegu reakcji związanych z wytwarzaniem cząsteczek dostarczają pewne procesy kataboliczne.
http://www.atelierurody.info.pl/oferta/mezoterapia.htm dodatki na nagrobki dentysta gdańsk