Biologia w sluzbie czlowieka

Środowisko naturalne w jakim żyjemy jako ludzie nie jest dla nas najbardziej korzystne. Możemy w nim spotkać się z jednej strony z pasożytami, grzybami, bakteriami, czy wirusami. Natura zbudowała formy życia w taki sposób, by trwało życie, więc ludzie, jako gatunek nie są wcale koniecznym ogniwem przenoszenia życia. Z drugiej strony jako gatunek organizmu wielokomórkowego, jesteśmy najbardziej rozwiniętą formą życia. Człowiek jako jedyna znana istota na Ziemi posiada samoświadomość, czy wiedzę o tym, że żyje. Zwierzęta bywają świadome, ale nie posiadają wiedzy o posiadanej świadomości. Trudne warunki biologiczne sprawiają, że od początku istnienia, jako cywilizacja poszukujemy sposobów ochrony przed negatywnymi działaniami warunków biologicznych. Od takich działań zaliczyć możemy zarówno technikę, która pozwala zniwelować negatywne skutki działania niekorzystnych warunków w biocenozie. Z drugiej strony mamy medycynę, jaka przez długi okres czasu zajmowała się wykorzystywaniem naturalnych składników pozwalających na powstrzymywanie chorób. Obecnie medycyna w coraz większym stopniu korzysta ze sztucznych substancji chemicznych, ale również z narzędzi technicznych pozwalających na skuteczniejsze leczenie.