Dewastacja srodowiska

W środowiskach ekologów, którzy traktują Ziemię, jako zamknięty ekosystem bardzo często pojawiają się koncepcje Ziemi jako zamkniętego układu biologicznego. W takim układzie człowiek i jego działania bardzo często traktowane są w sposób negatywny. Z drugiej strony, jako ludzie pewne działania podejmować musimy, tak by móc się rozwijać. Do takich działań na pewno można zaliczyć rozwój technosfery, który znacznie ułatwia codzienne funkcjonowanie, a także zwiększa poziom życia ludzi na całym świecie. Z drugiej strony z punktu widzenia samego rozwoju człowieka nie może być pomijane dewastowanie środowiska. W skrajnych przypadkach z jakimi mogliśmy się spotkać w olbrzymich aglomeracjach, takich jak Sao Paulo, śmieci zaczynają zagrażać egzystencji ludzi mieszkających w mieście. Z tego powodu konieczne jest podejmowanie takich działań, które z jednej strony pozwalają na reaktywację środowiska naturalnego, tak gdzie jest to możliwe. Z drugiej strony konieczne jest podejmowanie działań mających na celu ograniczenie wpływu technosfery oraz działalności człowieka, na środowiska naturalne. Odpowiednie działania są w stanie znacznie ograniczyć dewastowanie środowiska naturalnego, co przekłada się również pozytywnie na codzienne życie ludzi, czy na ich zdrowie.