Dwucukry

Dwucukry (dwucukrowce, disacharydy), wszystkie o wzorze sumarycznym C12H22Oii, składają się z dwu cząsteczek cukrów prostych, połączonych ze sobą z wydzieleniem cząsteczki wody. Zarówno w trzcinie cukrowej, jak i w burakach cukrowych znajduje się dwucukier sacharoza, którego cząsteczka zawiera jedną drobinę glukozy i jedną drobinę fruktozy. W układach biologicznych stwierdzono występowanie kilku innych dwucukrów; wszystkie one mają wzór sumaryczny C]2H22On, lecz różnią się rozmieszczeniem przestrzennym atomów w cząsteczce i w związku z tym wykazują pewne różnice we właściwościach chemicznych i fizycznych. Maltoza, czyli cukier słodowy, składa się z dwu cząsteczek glukozy, laktoza zaś, czyli cukier mlekowy, występująca w mleku wszystkich ssaków, jest zbudowana z jednej cząsteczki glukozy i jednej drobiny galaktozy (trzeci rodzaj cukru prostego). Cukry różnią się znacznie stopniem słodkości. Najsłodszym z pospolitych cukrów jest fruktoza. Jest ona 10 razy słodsza od najmniej słodkiego cukru — laktozy. Sacharoza zajmuje pod tym względem miejsce pośrednie pomiędzy fruktoza a laktozą. Sacharyna, syntetyczny środek słodzący, który jest znacznie słodszy od jakiegokolwiek cukru, bywa stosowana przez ludzi do dosładzania pokarmów bez używania cukru.