Ewolucja jako teoria oraz kreacjonizm

Jedną z najważniejszych, czyli najbardziej znanych, obok teorii Einsteina, jest teoria ewolucji. O tej teorii wiedzą przynajmniej ze słyszenia niemal wszyscy. Z drugiej strony wiele osób nie zna szczegółów związanych z tym na czym sama teoria się opiera. Z jednej strony mamy koncepcję jaką zbudowała Darwin. Z drugiej strony we współczesnym ewolucjonizmie jest wiele zmian, które pojawiły się już współcześnie. Coraz częściej w stosunku do teorii ewolucji jaka tłumaczy nie tylko powstanie człowieka, ale również istot żywych, pojawiają się zarzuty o to, że nie tłumaczy ona we właściwy sposób tego w jaki sposób powstało życie na ziemi. Pojawiają się w związku z tym takie koncepcje, jak kreacjonizm, które zakładają, że życie na ziemi zostało stworzone przez jednego stwórcę. Problemem wielu takich teorii, zwłaszcza przy rozwijaniu tych koncepcji, jest wykorzystywanie zasad, które już obowiązują w samej ewolucji. W kreacjonizmie możemy spotkać się z wykorzystaniem takich pojęć, jak mutacje, czy rekombinacje w zakresie puli genetycznej. W ten sposób tłumaczona jest różnorodność organizmów żywych, jakie możemy obecnie spotkać na Ziemi. Jeśli chodzi o naukę, jako całość, to teoria ewolucji jest jedną z najbardziej potwierdzalnych teorii.