Komorka

Jednostką strukturalną i funkcjonalną zarówno u roślin, jak i u zwierząt, jest komórka - najprostsza cząstka żywej materii zdolna do samodzielnego istnienia*. Procesy całego organizmu są sumą skoordynowanych czynności wchodzących w skład jego komórek. Komórki te różnią się znacznie wielkością, kształtem i funkcją. Niektóre spośród najmniejszych zwierząt i roślin są organizmami jednokomórkowymi; natomiast ciało człowieka czy drzewo dębu jest zbudowane z niezliczonej ilości, miliardów wzajemnie połączonych ze sobą komórek. Sama komórka odznacza się również specyficzną organizacją, przy czym komórki każdego typu mają charakterystyczne rozmiary i kształty, które umożliwiają ich rozpoznawanie. Komórka jest otoczona błoną plazmatyczną (błoną komórkową), która oddziela jej żywą zawartość od środowiska zewnętrznego, oraz zawiera jądro - wyspecjalizowaną część składową odgraniczoną od otaczającej je ze wszystkich stron cytoplazmy za pomocą błony jądrowej. Jak się dowiemy dalej, jądro odgrywa zasadniczą rolę w komórce, warunkuje bowiem i reguluje jej czynności. Ciało zwierząt wyższych i roślin wyższych jest zbudowane z szeregu elementów łączących się w zespoły strukturalne coraz wyższego rzędu; komórki są zgrupowane w zespoły zwane tkankami, z tkanek zbudowane są narządy, te zaś z kolei tworzą układy narządów.
e-nado.pl/odziez-xxl-duze-rozmiary-hurt-bluzki-moda-dla-puszystych