Krew

Krew człowieka oraz innych lądowych kręgowców pod względem zawartości soli nie jest po prostu podobna do rozcieńczonej wody morskiej, różni się bowiem od niej stosunkowo większą zawartością potasu oraz mniejszą zawartością magnezu i chloru. Życie powstało przypuszczalnie w morzu; komórki tych wczesnych organizmów przystosowały się do względnego stężenia soli w wodzie morskiej (jednakże całkowite stężenie soli w wodach tych dawnych mórz było prawdopodobnie niższe niż obecnie). W toku ewolucji powstały zwierzęta mające płyny ustrojowe na ogół o podobnym stosunkowym stężeniu soli, ponieważ jakakolwiek większa różnica, jeśli chodzi o rodzaj występujących soli, wpływałaby hamująco na pewne enzymy w komórkach i przyczyniałaby się do wyeliminowania danego zwierzęcia w walce o byt. U niektórych zwierząt wykształciły się nerki oraz inne organy wydalnic2e, które w sposób selektywny zatrzymują lub przepuszczają pewne jony, co doprowadziło do powstania płynów ustrojowych o nieco innym stosunkowym stężeniu soli. Stężenie jonów każdego rodzaju zależy od względnej szybkości ich pobierania oraz wydalania przez organizm.
ogrodzenia elektryczne dla psów