Metabolizm

Sumę wszystkich reakcji chemicznych przebiegających w komórce, warunkujących jej wzrost, utrzymywanie się i odnawianie, określa się mianem metabolizmu, czyli przemiany materii. Wszystkie komórki pobierają stale nowe substancje, przekształcają je chemicznie w najrozmaitszy sposób, wytwarzają nowe związki wchodzące w skład komórki oraz przekształcają energię potencjalną dużych cząsteczek węglowodanów, tłuszczów i białek w energię kinetyczną i ciepło w wyniku przemiany tych związków w inne, prostsze substancje. Ten stały przepływ energii w obrębie komórki, pomiędzy komórkami oraz pomiędzy organizmami jest jedną z wyłącznych i charakterystycznych właściwości istot żywych. W niektórych rodzajach komórek, np. u bakterii, przemiana materii jest bardzo intensywna. Natomiast metabolizm np. nasion i zarodników jest tak mało intensywny, że zaledwie da się stwierdzić. Intensywność metabolizmu może być różna nawet u osobników tego samego gatunku, a także u tego samego osobnika w zależności od takich czynników, jak wiek, płeć, ogólny stan zdrowia, aktywność gruczołów wydzielania wewnętrznego, brzemienność, a nawet pora dnia. Badania nad przekształceniami energii w organizmach żywych stanowią przedmiot bioenergetyki.