Najwazniejsza teoria biologii czyli ewolucjonizm

Od czasów Darwina ewolucjonizm mocno wyewoluował i stał się jedną z najważniejszych współczesnych teorii. Spory jakie toczyły się w zakresie początków istot żywych w wielu kwestiach zostały zamknięte. Ewolucja, a bardziej jej pojedyncze cechy spotkać można zarówno w ramach programowania rozwoju programów komputerów, ale także w zakresie tłumaczenia zachowania gwiazd, czy mgławic gwiazd. Ewolucjonizm, jako dział nauki jaką jest biologia w znacznym stopniu stara się odpowiedzieć na pytanie o pochodzenie człowieka, ale także o jego możliwy rozwój, czyli przyszłe zmiany. Dotyczy to przede wszystkim genów, ich mutacji, rekombinacji. Wszelkie te rozważania dotyczą również genetyki, która jest jedną z najbardziej prężnie rozwijających się współcześnie nauk. Jeśli spojrzymy na samą ewolucję to jej najważniejszymi cechami jest nieodwracalność oraz powolność zmian jakie zachodzą w rozwoju gatunków. Proces rozwoju organizmów jest również kierunkowy. Ewolucja prowadzi stopniowo do coraz większej różnorodności gatunkowej. Poszczególne organizmy są coraz bardziej różnorodne oraz złożone. Równie ważne jest, że procesowi ewolucji nie podlegają pojedyncze osobniki, ale całe gatunki, a w obrębie pojedynczych istot mogą występować jedynie określone zmiany w puli genetycznej.