Pobudliwosc

Wszystkie istoty żywe wykazują pobudliwość, czyli reagują na działanie różnych bodźców, np. na zmiany chemiczne lub fizyczne zachodzące w bezpośrednio otaczającym je środowisku. Bodźcami wywołującymi reakcję większości zwierząt i roślin są zmiany barwy, natężenia i kierunku padania promieni świetlnych, zmiany temperatury, ciśnienia, dźwięków oraz zmiany w składzie chemicznym gleby, wody i powietrza otaczającego dany organizm. U człowieka i innych wyżej uorganizowanych zwierząt występują wysoce wyspecjalizowane komórki reagujące na działanie bodźców pewnego typu, np. komórki siatkówki oka reagują na światło, pewne komórki w nosie i w brodawkach jeżyka (kubki smakowe) —na bodźce chemiczne, specjalne zaś komórki w skórze — na zmiany temperatury i ciśnienia. Zwierzęta niższe i rośliny mogą nie mieć takich wyspecjalizowanych komórek, lecz cały ich organizm reaguje na bodźce. Reakcja jednokomórkowych organizmów Protista polega na poruszaniu się w kierunku bodźca, np. ciepła lub zimna, światła czy dotykającego ich końca mikroigły, lub też - w kierunku przeciwnym. Pobudliwość komórek roślinnych może nie być tak łatwa do stwierdzenia jak pobudliwość komórek zwierzęcych, lecz i one są wrażliwe na zmiany w ich środowisku zewnętrznym. Zmieniając natężenie światła można przyspieszyć bądź zahamować ruch żywej substancji w komórkach roślinnych.
Paulina Barańska