Pozytywna rola bakterii w zyciu czlowieka

Wiele osób, które nie interesują się florą, czy fauną oraz naukami biologicznymi, uważa że bakterie mają zły wpływ na człowieka i nasz organizm. W rzeczywistości rola bakterii jest zarówno pozytywna i negatywna. Można nawet stwierdzić, że pozytywna rola bakterii w życiu człowieka oraz gospodarce ludzkiej jest znacznie większa, niż negatywne skutki występowania bakterii. Bakterie zajmują się między innymi rozkładem materii organicznej w postaci gnicia. Jest to bardzo ważny proces zarówno w gospodarce ludzkiej, jak i w zakresie oczyszczania ziemi z martwych organizmów żywych. Bakterie zajmują się również mineralizowaniem gleby oraz jej spulchnianiem. Bakterie uczestniczą również w procesie fermentacji, która pozwalana tworzenie, wielu produktów spożywczych. Bakterie w metodzie biologicznej zajmują się również oczyszczaniem ścieków. W ten sposób ułatwiają oczyszczanie wody, czyli działania proekologiczne. Bakterie w zajmują się również włączaniem wielu ważnych pierwiastków, jak azot, czy węgiel do obiegu materii. W badaniach medycznych bakterie służą zarówno przy tworzeniu leków, jak i przy badaniach genetycznych. Dodatkowo bakterie są doskonałymi obiektami badań, dzięki temu, że szybko się rozmnażają.