Przenikanie sie biosfery i technosfery

Naukowcy, jacy zajmują się badaniem możliwych sposobów rozwoju cywilizacji, wskazują że każda cywilizacja przeżywa okres w jakim biosfera znacząco wpływa na rozwój danej cywilizacji. Taki wpływ biologii na życie człowieka mogliśmy obserwować w całej znanej nam dotychczas historii człowieka. Człowiek, jednak zaczął uzależniać się od czynników biologicznych, gdy nauczył się wytwarzać i wykorzystywać narzędzia, które nie występowały w przyrodzie. Technika wytwarzania narzędzi z materiałów, jakie znajdowały się w środowisku naturalnym pozwoliła człowiekowi, na uzyskanie bardzo dużych ilości pożywienia, a także na osiadły tryb życia. W ten sposób człowiek całkowicie zmienił swój naturalny tryb życia biologicznego, jaki związany był z poszukiwaniem pożywienia i polowaniem. Zaczęły zmieniać się również formuły żywieniowe. Obecnie postęp techniczny jest jeszcze większy. Technologia pozwala na tworzenie materiałów całkowicie sztucznych, czyli takich jakie nigdy nie pojawiłyby się w naturze. W ten sposób technosfera zaczyna coraz bardziej przeważać nad biosferą. Kolejnym etapem rozwoju każdej cywilizacji jest moment w jakim technosfera całkowicie pozwala uniezależnić się od biosfery, a nawet nią sterować.