Rozmnazanie sie

Jeżeli istnieje jakaś właściwość, którą można by uważać za nieodzowny warunek życia, to jest nią właśnie zdolność rozmnażania się. Jak się przekonamy dalej najprostsze wirusy nie wykazują metabolizmu, nie mają zdolności poruszania się i nie rosną, a jednak większość biologów uważa je za żywe istoty, ponieważ mogą się rozmnażać. Jakkolwiek kiedyś wierzono, że robaki powstają z końskiego włosa w wodach ściekowych, larwy much-z rozkładającego się mięsa, żaby zaś —z mułu nilowego, obecnie wiemy, iż każde z tych zwierząt może pochodzić tylko od istniejących poprzednio innych osobników tego samego gatunku. Jedno bowiem z podstawowych założeń biologii głosi, iż „każda żywa istota pochodzi tylko od istoty żywej". Klasyczne doświadczenia obalające teorię samorództwa przeprowadził w roku 1680 Włoch, Francesco Redi. Udowodnił on za pomocą prostego doświadczenia, iż larwy much nie powstają z gnijącego mięsa. Umieścił trzy kawałki mięsa w trzech dzbankach, przy czym jeden dzbanek zostawił nie przykryty, drugi obwiązał cienką gazą, trzeci zaś pergaminem. Wszystkie trzy kawałki mięsa zgniły, lecz larwy much pojawiły się tylko w mięsie znajdującym się w odkrytym garnku. Kilka larw znaleziono także na gazie przykrywającej drugi dzbanek, w mięsie jednak ich nie było, podobnie jak i w dzbanku zakrytym pergaminem.