Wirusy jako forma materii ozywionej

Wirus to słowo, które ma dla człowieka bardzo pejoratywne znaczenie. Kojarzy nam się ono przede wszystkim z chorobami, jakie wirusy powodują. Z drugiej strony wirus to bardzo pierwotna forma życia. W przypadku wirusów możemy mówić o materii nieożywionej, która żywa. Są tacy naukowcy jacy wskazują, że wirus zalicza się już do formy życia. Są również takie teorie jakie wskazują, że wirus nie jest żywą formą materii. Wynika to przede wszystkim z tego, że wirus funkcjonuje, jako żywy organizm jedynie w momencie, gdy znajdzie odpowiednie warunki do rozwoju. W sytuacji w jakiej nie jest w stanie się powielać funkcjonuje on w utajeniu. Taki okres może trwać nawet miliony lat, gdyż wirus nie potrzebuje pożywienia, a jego celem jest przede wszystkim powielanie informacji jaką w sobie zawiera. Wirus, by zacząć funkcjonować, jak każdy pasożyt potrzebuje organizmu żywiciela. Taki żywiciel musi posiadać DNA lub RNA. Pochodzenie wirusów to nadal zagadka. Powstają jedynie sugestie, że wirusy powstały, jako fragmenty DNA i RNA. Przekaźnikiem zakaźnej cząstki jest wirion, który znajduje się w wirusie, a w jakim znajduje się materiał genetyczny. Wirusy w odróżnieniu od bakterii nie są możliwe do hodowania na sztucznych pożywkach, co utrudnia tworzenie skutecznych na nie leków.