Wplyw czlowieka na warunki biologiczne

Od momentu w jakim człowiek przestał funkcjonować w kulturach zbieracko-łowieckich, zaczął przekształcać środowisko biologiczne w jakim funkcjonował. Na początku rozpoczął się karczunek lasów, który pozwalał na uzyskanie nowych terenów pod uprawy. Taki karczunek lasów bardzo często opierał się na wypalaniu lasów, co możemy spotkać do dziś w wielu krajach, które są mniej rozwinięte pod względem gospodarczym. Ziemia musiała być również odpowiednio uprawiana, tak by przez długi czas mogła służyć do uzyskiwania wysokich plonów. Na początku ziemia uprawiana była w taki sposób, który wymuszał poszukiwanie nowych ziem. Wynikało to przede wszystkim z bardzo intensywnej gospodarki rolnej, która powodowała wyjałowienie gleby. Odkrycie możliwości jakie daje zmiana uprawy konkretnych roślin, pozwoliło na wykorzystywanie jednego areału ziemi przez znacznie dłuższy czas. Obecnie możliwe jest stosowanie nawożenia gleby, również z dostarczaniem do niej sztucznych substancji. W ten sposób nawet w ogrodach możliwe jest dostarczanie do gleby takich mikroelementów jakie są w stanie znacznie przyśpieszyć rozwój roślin. Z drugiej strony człowiek w coraz większym stopniu opanowuje coraz większe tereny pod uprawę, co ogranicza wielkość środowiska naturalnego.