Znaczenie lasow dla czlowieka

Rośliny na Ziemi są niezwykle istotnym elementem, który wpływa również na życie człowieka. Ludzie, jak gatunek zwierząt nie potrafią same wytwarzać sobie pokarmu. Z tego powodu muszą spożywać inne organizmy, jakie posiadają energię. Rośliny energię są w stanie wytwarzać dla siebie same, poprzez wykorzystanie procesów chemicznych i energii słonecznej. Dodatkowo rośliny wytwarzają tlen, który jest ubocznych skutkiem procesów chemicznych jakie w nich zachodzą. Do wytworzenia energii rośliny potrzebują dwutlenku węgla, jaki pochłaniają. Proces chemiczny w jakim wykorzystywany jest dwutlenek węgla przez rośliny pozwala na wytworzenie tlenu. Tlen jest niezbędnym składnikiem do funkcjonowania organizmów żywych na Ziemi. Jest on, szczególnie ważny dla człowieka i zwierząt, gdy stanowi podstawowy składnik powietrza jakim oddychamy. Im więcej jest roślin na Ziemi, tym tlenu dostarczanego do atmosfery może być znacznie więcej. Z drugiej strony obawy wielu osób o tym, że w atmosferze jest zbyt duża ilość dwutlenku węgla, mogą być niepotrzebne. Duża ilość dwutlenku węgla jest w stanie wpłynąć na wzrost liczby roślin, które wytwarzać mogą więcej tlenu. Ważne jest jedynie, by rośliny miały miejsca w jakich mogą się rozwijać.