Weglowodany

Węglowodany są związkami zawierającymi tylko węgiel, wodór i tlen, zwykle w stosunku zbliżonym do 1C:2H:1O. Do węglowodanów należą np. cukry, skrobia i celuloza. Niektóre spośród najprostszych węglowodanów mających znaczenie biologiczne są heksozami - jednocukrami (jednocukrowcami, cukrami prostymi, monosacharydami) o sumarycznym wzorze C6H12O6. Heksozy —glukoza (zwana także dekstrozą) oraz fruktoza różnią się nieco rozmieszczeniem przestrzennym atomów wchodzących w skład ich cząsteczek. Z tą różnicą strukturalną są związane pewne różnice we właściwościach chemicznych. Związki o identycznych wzorach sumarycznych, lecz o różnym rozmieszczeniu przestrzennym atomów w cząsteczce nazywa się izomerami. Rozmieszczenie przestrzenne przedstawia się za pomocą wzorów strukturalnych, w których atomy są reprezentowane przez ich symbole (C, H, O itd.), wiązania zaś chemiczne, czyli siły wiążące atomy, są przedstawione za pomocą łączących je kresek. Wodór ma tylko jedno wiązanie, którym może się połączyć z innymi atomami, tlen - dwa, węgiel zaś - cztery wiązania.