Bialka

Białka są związkami zawierającymi węgiel, wodór, tlen i azot, a zwykle także siarkę i fosfor. Do białek należą wszystkie enzymy, pewne hormony i wiele ważnych składników strukturalnych komórek. Białka należą do występujących w komórkach związków o największych cząsteczkach i wraz z kwasami nukleinowymi wyróżniają się najwyższym stopniem złożoności i różnorodnością. Do typowych białek należy czerwony barwnik krwi - hemoglobina, odgrywający wielką rolę w organizmie ludzkim. Pewne wyobrażenie o złożoności cząsteczki hemoglobiny może dać jej wzór sumaryczny: C3032H48|6O872N780SgFe4. Jakkolwiek cząsteczka hemoglobiny jest olbrzymia w porównaniu z cząsteczką glukozy, to jednak wielkość jej leży w granicach poniżej średniej wielkości drobin białkowych. Znaczną część białek komórkowych stanowią enzymy, substancje regulujące szybkość wielu procesów przebiegających w komórkach. Cząsteczki białek są zbudowane z prostszych składników, znanych pod nazwą aminokwasów. W białkach stwierdza się powszechnie występowanie przeszło dwudziestu rodzajów aminokwasów. Wszystkie one zawierają w cząsteczkach grupę aminową (-NH2) oraz grupę karboksylowa (-COOH), różnią się zaś ugrupowaniami (łańcuchami) bocznymi. W cząsteczce najprostszego aminokwasu — glicyny — jest to atom wodoru (-H), zaś w cząsteczce alaniny grupa -CH3.